Ytterpaneler

Kilsågad locklistpanel

Gammaldags ytterpanel av gran med traditionellt utseende. Sågad i en äldre typ av ramsåg, vilket ger panelen dess karaktäristiska utseende. Vid uppsättning vänds varannan bräda med rotändan ned och varannan med rotändan upp. Brädans kärnsida vänds alltid utåt.

Panel
Tjocklek: 25 mm
Bredd: 15-35 cm, mittmått, fallande
Längd: 3,6-5,4 m
Längder upp till 13 m kan beställas.

Locklist
Kan erhållas bredare och/eller profilerad, allt efter önskemål.
Tjocklek: 25 mm
Bredd: 50 mm


Kilsågad locklistpanel,
ramsågad gran på Nästgårdshuset
-Centrum för Byggnadsvård Gysinge

Parallellkantad locklistpanel

Ramsågad på samma sätt som kilsågad locklistpanel, men parallellt kantad.

Panel
Tjocklek: 25 mm
Bredd: 15-30 cm
Längd: 1,8-5,4 m

Locklist
Kan erhållas bredare och/eller profilerad, allt efter önskemål.
Tjocklek: 25 mm
Bredd: 50 mm


Kilsågad locklistpanel, ramsågad
gran på Husby prästgård

Dubbel- och enkelfasspont

Denna typ av paneler började användas i slutet av 1800-talet när man fick flerbladiga ramsågar och maskinhyvlar. Dessa paneler kan fås med ramsågad eller hyvlad yta, kärnsidan vänds utåt. Därför behöver panelerna ej spåras på baksidan.

Tjocklek: 22, 25 och 28 mm
Bredd: 70, 95, 120 och 145 mm
Längd: 1,8-5,4 m
Utöver de ovan uppräknade ytterpanelerna, tillverkar vi även andra enligt önskemål.


Dubbelfasspånt ramsågad,
Ol Pers gård, Hagmuren